User Tools

Site Tools


cs:getting_started_with_git_and_gitorious

Začínáme s git a gitorious

Gitorious — je název projektu, který poskytuje místo pro open source projekty. Používá git jako systém pro správu verzí.

Jak začít používat Gitorious

Předpoklady

Aby bylo možné začít používat Gitorious je nutná registrace. Udělat to je velmi jednoduché - stačí navštívit http://gitorious.org/users/new.

Poté veřejný klíč musí být nahraný, je to důležitý krok v registračním procesu.

Generování klíče

. FIXME

Základy práce

Vytvoření projektu

Vyplň jednoduchý formulář na http://gitorious.org/new.

Nahrávání souborů projektu

Jak? Rychle se podívej na nápovědu k git push.

In fact, on Your page, while empty, You will be given the command that will perform the download files on Gitorious.

Užitečné odkazy

cs/getting_started_with_git_and_gitorious.txt · Last modified: 2013/07/15 02:22 (external edit)